Belangenbehartiging 2021

In 2021 is LOC zeer actief geweest om op landelijk niveau invloed uit te oefenen. Onderstaand lees je meer over onze activiteiten in 2021. Bekijk een beknopt overzicht via loc.nl/2021

We vertegenwoordigen de belangen van alle bij ons aangesloten cliëntenraden. Maar bovenal staan we voor zorg waarbij de mens centraal staat. Om een verschil te kunnen maken, werken we veelvuldig samen met diverse partners uit ons netwerk. En we nemen deel aan diverse werk- en stuurgroepen om de stem van mensen te laten horen.

Een overzicht van onderwerpen:

 • Toekomst van de zorg:
  • Reactie op de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’
  • Reactie op ‘Dialoognota ouder worden’
  • Bestuurlijke deelname aan landelijk overleg over ‘Dialoognota ouder worden’
 • Reactie op onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt naar voldoende diversiteit in het aanbod
 • Formatie en aantreden nieuwe regering:
  • Plan ‘Tien uitgangspunten toekomstbestendige ouderenzorg’ (met partners)
  • Audiobrief aan informateur: ‘wat nou als we het radicaal anders doen?’
  • Reactie op het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar’
 • Coronagerelateerd:
  • Actualisaties handreiking ’bezoek en sociaal contact’ (met partners)
  • Overleg over Code zwart + schrijven handreiking voor cliëntenraden
  • Schriftelijke bijdrage en interview met Onderzoeksraad voor de veiligheid
  • Interview met Zorgvisie over positie cliëntenraad bij corona
  • Periodiek overleg met VWS en IGJ over gevolgen corona
 • Onvrijwillige zorg:
  • Deelname stuurgroep en werkgroep Wet zorg en dwang
  • Deelname regiegroep praktijktuinen extramurale zorg
  • Reactie op het stappenplan Wet zorg en dwang
  • Informatie naar Kamerleden en kabinet over mini-documentaires vrijheid, veiligheid en levensgeluk (vanuit de beweging radicale vernieuwing zorg)
  • Positie cliëntvertrouwenspersoon
 • Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
  • Deelname aan stuurgroep
  • Betrokken bij herziening kwaliteitskader verpleeghuiszorg
 • Brief begrotingsbehandeling 2022 VWS aan de Tweede Kamer
 • Bezwaren tegen integrale vergelijking in de langdurige zorg
 • Manifest ‘Maak het sociaal domein sterker en menselijker’ (met partners)
 • Eén wettelijke regeling voor hulpmiddelen en woningaanpassing (met partners)
 • Brief Handtekening onder Wlz-aanvraag (met partners)
 • Overleg met IGJ over cliënt centraal stellen bij toezicht
 • Reactie op evaluatie vijf jaar Wkkgz
 • Deelname aan de Academische werkplaats jeugd
 • Deelname aan ervaringsraad SKILZ
 • Periodieke overleggen:
  • ActiZ, Verenso, Vilans
  • Jeugdwelzijnsberaad
  • LCvV
  • Beleidsoverleg langdurige zorg
  • Jeugdzorg Nederland
  • NVP
 • Ondersteuning van cliëntpijler binnen het normenkader jeugdbescherming
 • Deelname kerngroep Actieplan verbetering feitenonderzoek

Zorg & Zeggenschap

Ook in 2021 heeft LOC het tijdschrift Zorg & Zeggenschap vier keer uitgebracht. In dit tijdschrift staan achtergrondartikelen over de verschillende activiteiten die LOC vanuit de visie Waardevolle zorg ontplooit. Bij LOC aangesloten cliëntenraden krijgen twee exemplaren van het tijdschrift. Anderen kunnen een abonnement op het tijdschrift nemen.

Nieuwsbrief

LOC brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief is informatie te vinden over alle activiteiten van LOC: ondersteunen van medezeggenschap, de vernieuwingsbewegingen en belangenbehartiging.

De beweging Radicale Vernieuwing in een notendop
- initiatief van LOC

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese