Theo van Ooi

Over mij

Ik werk al langere tijd met medezeggenschapsorganen in de zorg. Als verpleegkundige begonnen en daarna als (coordinerend-)begeleider en teamleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg en de sociale psychiatrie in de clientenorganisatie beland. Een meer dan bewuste keuze! Mijn eerste affiniteit ligt bij de GGZ, Maatschappelijk en vrouwenopvang en Forensische Psychiatrie. Medezeggenschap en de vragen om impulsen die deze nodig heeft zijn in mijn ogen universeel. Gedurende mijn 20 jaar in de zorg hoorde en zag ik dat iedereen de mond vol had van het perspectief van de cliënt, het systeem waarin werd gefunctioneerd was leidend. Ik wilde dat niet meer. De menselijke maat en ieders eigenheid raken mij. Ik kies voor het zoeken naar de eigen kracht van met wie ik in mijn werk te maken heb. Het raakt mij als ik zie hoe mensen die in hun kracht worden gezet opbloeien. Wie dat (nog) niet kan vind ik de zoektocht naar het vinden van de passende (eigen) weg belangrijk. Ieder mens is met zijn inbreng en inzet uniek. En als dat nodig is bied ik een prothese aan in de vorm van coaching om met die steun iemand zijn kracht te laten ontdekken. Ik ben een mensenmens.

Wat ik wil halen uit dit netwerk

Inspiratie en waar nodig samenwerking om de mensen in ons netwerk in hun eigen kracht te zetten.

Ik wil ook iets brengen, namelijk

Inspiratie en denken buiten de gebaande kaders

Organisatie

– LOC Zeggenschap in zorg – Zeggenschap vanuit Waarden – Bureau de Mat (interactievaardigheden

Locatie in het land waar jouw/de activiteiten van de organisatie vooral plaatsvinden

Hele land

Omschrijving van de organisatie-activiteiten en wat ik doe

Begeleiding en coaching in individueel en in groepsverband. Samenwerkingsvraagstukken en conflicthantering. Trainingen in en begeleiding van interactie en interactievaardigheden waarbij de dagelijkse (werk)praktijk leidend is. Teamcoaching en intervisie van ondersteuners, maar ook van raadsleden/voorzitters. Supervisie. Procesbegeleiding: ontwikkeling in en van eigen kracht en waarden. Transitiebegeleiding zorgbreed. Ontwikkeling van groepssamenwerking op basis van eigen en de gezamenlijke waarden. Samenwerkingsvraagstukken binnen de medezeggenschap. Samenwerkingsvraagstukken in de relatie met bestuurders. Passende medezeggenschap trainingen vormgeving medezeggenschap in combinatie met de verdieping als het gaat om de samenwerking en interactie die nodig is om effectief te kunnen samenwerken. Contacten met vrijwilligers: ontmoeting, eerste contact en exitgesprekken. Communicatie op basis van eigenheid van de klant: deze is in de werkwijze om tot een dienst te komen bepalend: hoe ben ik in gesprek met mijn klant in te zetten als acquisitieactiviteit in en buiten het netwerk van LOC.

Wat ik nog wil delen met dit netwerk

Maak gebruik van mijn expertise. Vragen kan altijd en ik denk graag met je mee om tot passende / mooie oplossingen te komen. Ik ben bereikbaar onder: – (mobiel) 06 – 3008 0392 – email: t.vanooi@loc.nl

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.