Nieuwe LOC-dienst: ‘Kampvuurgesprekken’ voor waardevolle zorg!

Veel mensen en organisaties zijn op zoek naar hoe het anders kan in de zorg en in de samenleving. Béter, voor cliënten, naasten, professionals, organisaties en de samenleving. Kampvuurgesprekken zijn een laagdrempelig middel om te komen tot oplossingen buiten de gebaande paden. In een informele sfeer, waar menselijkheid en mogelijkheden centraal staan, komt energie (weer) los. Er ontstaan nieuwe vormen van betrokkenheid en acties, die leiden tot meer zeggenschap van mensen.

“Het Kampvuurgesprek brengt cliënten, naasten en professionals bijeen, waarbij eenieder wordt uitgenodigd om te spreken vanuit de eigen persoonlijke ervaring. Allereerst als mens, en daarnaast vanuit zijn of haar eigen rol of professie.” Onderzoeksrapport

“Wat mij raakt is dat iedereen los van zijn rol altijd een eigen unieke motivatie heeft. Dat hoor en voel je nu en dat motiveert. In je normale werk ben je je daar voor het grootste deel niet bewust van en da’s eigenlijk jammer. Want daar zit een groot potentieel van onbenutte energie.” Psychiater en manager behandelzaken Mentrum

Opzet Kampvuurgesprek

Een Kampvuurgesprek duurt drie uur. En is het meest lucratief als zowel cliënten, naasten en zorgmedewerkers meedoen als ervaringsdeskundigen, behandelaars, beleidsmakers, leidinggevenden en bestuurders. Iedereen heeft een belangrijk aandeel in de zorg en het samen werken en leven.
Vragen die in het Kampvuurgesprek besproken worden zijn bijvoorbeeld: Wat maakt dat je hier vandaag bent? Waar lig je wakker van? Waar droom je over? Waar ben je trots op? En wat is nodig om in jouw dagelijkse praktijk de gewenste verandering te realiseren?

“Het Kampvuurgesprek ging over wezenlijke dingen, basisbehoeftes van ieder mens, zoals vriendschappen. Hier zag ik iets magisch ontstaan. Het lijkt misschien klein, maar zo zonder agenda het gesprek aan gaan (niet over geld of regels maar over menselijkheid) is echt een enorme omslag. Na dit gesprek waren zowel ik als mijn collega’s geïnspireerd om verder te gaan.“ Ben Jansma, ervaringsdeskundige GGZ Friesland

Het open gesprek kent verschillende rondes en wordt begeleid door deskundigen van LOC Waardevolle zorg. Iedereen krijgt evenveel tijd om de vragen te beantwoorden. Woorden zijn niet voor iedereen de beste manier om zich uit te drukken, dus deelnemers kunnen bijvoorbeeld ook een houtskooltekening maken. Er kan vrijuit worden gesproken en deelnemers worden uitgenodigd om ook met elkaar mee te denken als het gaat om het realiseren van vervolgstappen. Wat kan een ieder zelf bijdragen, is verder nog iets nodig?

“Deze Kampvuurgesprekken zorgden ervoor dat mensen zich echt gehoord voelden. Ze worden door deelnemers belangrijk gevonden om op een andere manier te kijken naar de positie van henzelf en anderen en stappen te zetten in de gewenste (cultuur)verandering.” Onderzoeksrapport

Met houtskool – overgebleven van de verhitte kampvuurgesprekken – maken deelnemers tekeningen.

Thema’s en serie Kampvuurgesprekken

Kampvuurgesprekken kunnen zich toespitsen op een actueel thema, waar de diverse betrokkenen bij de zorg mee te maken hebben. Zoals: hoe kun je optrekken met naasten?
Om het proces om te komen tot duurzame verandering te ondersteunen, zijn ze bij GGZ Noord-Holland-Noord een serie Kampvuurgesprekken gaan organiseren – per locatie en afdeling. Om met alle betrokkenen concreet te maken waar de mogelijkheden liggen om de hervorming van de langdurige zorg in de lang verblijf-klinieken vorm en inhoud te geven.

Geïnteresseerd?

 • Een oriënterend gesprek over de mogelijkheden van Kampvuurgesprekken is kosteloos. Neem vrijblijvend contact op via vraagbaak@loc.nl of bel 030 – 284 3200.
 • LOC verzorgt voorbereiding en begeleiding (voorbereiding doen we samen).
 • Reguliere prijs Kampvuurgesprek: € 3.000,-
  Korting voor cliëntenraden die lid zijn van LOC en organisaties die deelnemen aan de beweging Radicale vernieuwing: zij betalen € 2.700,-
  Extra korting als de organisatie deelneemt aan Radicale vernieuwing én de cliëntenraad lid is van LOC.
 • Aanvullend kan LOC eventuele communicatie achteraf verzorgen.

Meer weten

 • LOC Waardevolle zorg faciliteert en begeleidt al meerdere jaren Kampvuurgesprekken in het land. Dat doen we vanuit onze decennialange expertise in het ondersteunen van cliëntenraden en zorgorganisaties om te komen tot Waardevolle zorg. Meer over LOC.
 • Impressies van Kampvuurgesprekken (met foto’s, verslagen) die we begeleiden bij deelnemers in de landelijke beweging Radicale vernieuwing.
 • Eindrap­port van het actie-on­derzoek Radicale ver­nieuwing langdurige ggz (door Trimbos-intstituut en kenniscentrum Phrenos, 2024) met Doeboek met veel aandacht voor onze Kampvuurgesprekken, praktijkvoorbeelden daarvan en hoe dat leidt tot meer zeggenschap van mensen: klik hier.
 • Meer over de principes onderliggend aan de Kampvuurgesprekken: zie het boek Building tribes: reisgids voor organisaties. Kramer, J., & Braun, D. (2018) – Boom uitgevers.

Ben Jansma, ervaringsdeskundige GGZ Friesland:

“Als je in je eigen organisatie ook een Kampvuurgesprek organiseert, wakker je echt een vuurtje aan. Het belang hiervan agenderen vraagt ook van onszelf om op een andere manier in gesprek te gaan. Praat mensen niet naar de mond, maar zeg wat je op je hart hebt. Bewerkstellig een écht gesprek, en niet over geld of regels, maar over menselijkheid.”

"Heel veel dingen loslaten en als méns weer samen optrekken"

Click to access the login or register cheese